Panel Użytkownika

Sword Art Online 4-koma

Author: Kawahara Reki
Artist: Minami Yuusei
Synopsis:
Tom 01
przez Jinja-Temple, 2015.02.19
przez Jinja-Temple, 2015.02.19
przez Jinja-Temple, 2015.02.19
przez Jinja-Temple, 2015.02.19
przez Jinja-Temple, 2015.02.19
przez Jinja-Temple, 2015.02.19
przez Jinja-Temple, 2015.02.19
przez Jinja-Temple, 2015.02.19
przez Jinja-Temple, 2015.02.19
przez Jinja-Temple, 2015.02.19
przez Jinja-Temple, 2015.02.19
przez Jinja-Temple, 2015.02.19
przez Jinja-Temple, 2015.02.19
przez Jinja-Temple, 2015.02.19
przez Jinja-Temple, 2015.02.19
przez Jinja-Temple, 2015.02.19
przez Jinja-Temple, 2015.02.19